De winkelwagen is leeg

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Houtcomposietdiscount

1) Bestellingen die bezorgd moeten worden hebben verschillende transport tarieven. Afhankelijk van order grootte en gewicht wordt dit per order bepaald.
2) Alle transporttarieven voor Nederland zijn geldig m.u.v. Waddeneilanden. Houtcomposietdiscount behoudt zich het recht voor bezorging te weigeren op basis van ordergrootte en/of geografische ligging.
Gezien het gewicht en afmeting van onze producten dient u te allen tijde met minimaal één persoon te helpen met lossen tenzij anders afgesproken.
3) Al onze prijzen zijn netto incl. BTW, excl. bezorgen en montage.
4) De betaling bij bezorgen geschiedt altijd vooraf per bank of contant/pin bij aflevering indien mogelijk. In onze filiaal kan u pinnen of contant betalen.
5) Het lossen van de goederen geschiedt enkel op de begane grond/naast de auto tenzij anders afgesproken.
6)Houtcomposietdiscount is alleen aansprakelijk voor schade aan de artikelen tijdens transport wanneer zij deze in eigen beheer levert bij de klant. Transport door de klant zelf of in opdracht van de klant door derden, is voor eigen risico. Alle goederen worden dan ook vóór ieder transport door Houtcomposietdiscount grondig geïnspecteerd.
7) De klant wordt altijd schriftelijk, telefonisch en/of per e-mail geïnformeerd omtrent de stand van zaken van bestelde of af te leveren goederen.
8) Geleverde goederen blijven te allen tijde eigendom van Houtcomposietdiscount zolang deze niet zijn betaald.
9) Alle genoemde levertijden zijn circa levertijden. In overeenstemming met de wet op kopen of afstand heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer de levertijd de 30 dagen overschrijdt.
10) In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een 'afkoelingsperiode' van 14 werkdagen na aflevering van het product. Na het verstrijken van de afkoelingsperiode van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen.
NB. Op maat gemaakte artikelen kunnen niet geretourneerd worden.
Om gebruik te maken van de mogelijkheid tot retourneren van aangekochte producten dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U dient het product goed en degelijk verpakt inclusief de aankoopfactuur terug te sturen.
  • U dient het product terug sturen in de staat waarin u het ontvangen heeft. Is het product gebruikt of beschadigd, dan zal daarvoor een vergoeding in rekening worden gebracht van minimaal 15 % van het aankoopbedrag.
  • In de afkoelingsperiode van 14 dagen kunt u alleen het artikel op ‘zicht’ controleren. Dit wil zeggen dat u het kunt controleren met hetgeen wat u op de site hebt gezien. U kunt het product dus niet plaatsen of gebruiken!
  • Op artikelen die speciaal voor u gemaakt of geassembleerd zijn, zijn deze voorwaarden niet van toepassing. Deze producten kunt u niet retourneren en vallen niet onder de afkoelingsperiode.
  • Verzendkosten verbonden aan het retourneren van een product komen voor rekening van de klant.

11) Op al onze composietdelen geldt een garantietermijn op productiefouten en fabrieksfouten van 2 (twee) jaar. Bij aanspraak op garantie dient te allen tijde de factuur te worden overlegd. Zie ook onderstaande garantievoorwaarden
12) Houtcomposietdiscount kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er letsel ontstaat door onjuist gebruik van de gekochte goederen
13) Eventuele klachten na bezorging dienen binnen 48 uur hetzij schriftelijk, hetzij via e-mail aan ons gemeld te worden. Bij het aftekenen van de pakbon tekent u voor akkoord van de kwaliteit van de geleverde goederen. Na het aftekenen van de pakbon kunnen wij helaas niet meer ingaan op reclamaties. Bij geen akkoord kunt u eventuele reclamaties aantekenen op de pakbon wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk oplossen.
14) Voor kleurverschillen kan Houtcomposietdiscount niet aansprakelijk worden gesteld.
15) Bij composietdelen kunnen vervormingen ontstaan door verkeerde montage en/of ondermaats onderhoud. Indien producten binnen de gestelde garantietermijn gebreken vertonen zonder dat de aankopende partij daar aantoonbaar schuldig aan is zal Houtcomposietdiscount de problemen proberen te verhelpen. Houtcomposietdiscount kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verdere financiële gevolgen op basis van vervormingen.

16) Een eventuele reparatie zal in veel gevallen ter plaatse bij u thuis kunnen worden opgelost. Het kan echter voorkomen dat in sommige complexere situaties u het composietproduct zult moeten terugbrengen teneinde de reparatie in onze eigen werkplaats uit te kunnen voeren.
17) Het berekenen van uw materiaalbehoefte is een extra service van Houtcomposietdiscount. Aan de door ons aangeboden berekening/offerte kunnen geen rechten worden ontleend inzake juistheid en de gevolgen hiervan.

18) Bij afhalen ondertekent u een pakbon, inspecteer de goederen grondig op eventuele beschadigingen voordat u deze meeneemt. Na betaling kunnen wij helaas niet meer ingaan op reclamaties op basis van beschadigingen (uiteraard wel op eventuele constructiefouten).

19) De klant erkent bij het aangaan van de (e-mail) bestelling en het aftekenen van de pakbon de algemene voorwaarden te aanvaarden.

.

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden

 

Garantievoorwaarden Houtcomposietdiscount composiet producten

Houtcomposietdiscount verleent kopers van Houtcomposietdiscount composiet producten een 2 jaar durende garantie. Deze garantie geldt voor productie- en fabrieksfouten.

De garantietermijn gaat in op de dag dat de producten zijn gefactureerd.

Om jarenlang plezier te hebben van Houtcomposietdiscount producten dient u de volgende bepalingen in acht te nemen:

 

Houtcomposietdiscount composiet is grotendeels een natuurproduct, dit houdt het volgende in:

1.             Er kunnen kleurverschillen bestaan tussen bijvoorbeeld de proefstukjes en de geleverde producten.

2.             Natuurlijke verkleuring van het bamboe composiet kan optreden door zonlicht of andere lichtbronnen.

3.             Door een overvloed aan zonlicht kunnen met name ongemonteerde holle composietdelen (schuttingpalen, vlonderplanken) kromtrekken. Leg deze voor montage nooit in de volle zon.

 

Voor het behouden van recht op garantie moet u de volgende voorwaarden in acht nemen:

1.             De garantie is slechts van toepassing als de aangekochte producten strikt conform de montage- en leginstructies zijn verwerkt, worden gereinigd en onderhouden.

2.             Houtcomposietdiscount composietproducten moeten vóór en tijdens de montage worden gecontroleerd op eventueel aanwezige gebreken. Een Houtcomposietdiscount product dat ondanks zichtbare gebreken toch is gemonteerd is uitgesloten van de garantie.

3.             De garantie is niet van toepassing bij:

-              onoordeelkundig gebruik;

-              een ongeval;

-              onjuiste behandeling, onjuiste montage, onjuiste reiniging of gebrek aan normaal onderhoud

-              slijtage door normaal gebruik;

-              beschadiging en krasvorming veroorzaakt door vandalisme, brandstichting, graffiti o.i. d.

-              beschadiging en krasvorming veroorzaakt door nalatigheid, water, zand;

-              beschadigingen veroorzaakt door extreme weersomstandigheden, natuurrampen, blikseminslag e.d.

-              elk ander onachtzaam gebruik van het product.

Mocht u onverhoopt toch een beroep op deze garantie moeten doen, dan zijn dit de regels voor uw geldig beroep op de garantie:

1.             Een beroep op de garantie moet u binnen 30 dagen na de constatering bij het verkooppunt melden. U dient hierbij de originele factuur te overleggen.

2.             Het recht op garantie vervalt indien Houtcomposietdiscount, of een derde door ons

aan te wijzen, geen gelegenheid krijgt de producten ter plekke te bezichtigen en mogelijkerwijs te

onderzoeken.

3.             Bij een terecht beroep op de garantie, zal Houtcomposietdiscount de beschadigde producten

vervangen. Als het betreffende product niet meer leverbaar is, kunt u een vervanging van

gelijkwaardige kwaliteit kiezen uit ons actuele assortiment. Aangezien de Houtcomposietdiscount producten

jaarlijks door gewoon gebruik 10% aan waarde verliezen, kan het zijn dat u mogelijkerwijs een

bepaald bedrag moet bijbetalen.

4.             Houtcomposietdiscount is niet aansprakelijk voor verdere schades en kosten, waaronder in ieder geval indirecte kosten zoals (de)montagekosten en transportkosten van de beschadigde producten.

5.             De garantie is niet overdraagbaar en slechts van toepassing op de originele koper.

6.             Indien de koper van het product een consument is, tasten deze garantievoorwaarden de wettelijke rechten van de consument niet aan

 

maart 2016 druk- en zetfouten voorbehouden

Afdrukken